Casa Verde logo

Juridische kennisgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN

ANNULERING VAN HET CONTRACT DOOR DE KLANT

  • In geval van annulering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Indien de annulering meer dan 15 dagen vóór de ingangsdatum plaatsvindt, wordt 100% van de vooruitbetaling van de huur terugbetaald.
  • Indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen of minder vóór de ingangsdatum, wordt het volledige bedrag van de huur vooruitbetaling in rekening gebracht.
  • In geval van niet-verschijnen (NO SHOW), verliest de toerist 100% van het huurbedrag. Er worden geen TERUGBETALINGEN gedaan als de klant vrijwillig afziet van de diensten voordat zijn verblijf is voltooid.

 

WIJZIGINGEN DOOR HET BEDRIJF

In geval van onvoorziene omstandigheden die niet aan het bedrijf kunnen worden toegeschreven en die het niet mogelijk maken om de accommodatie te betrekken, zal het bedrijf de klant een andere accommodatie van gelijke of betere kenmerken aanbieden zonder restitutie voor beide partijen.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (“WBP”) informeren wij u dat door het invullen van het reserveringsproces, uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van het bedrijf, met als doel het verlenen en aanbieden van onze diensten. Wij informeren u ook over de mogelijkheid om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar tegen uw persoonsgegevens uit te oefenen, waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het bestand.

Booking Award Casa Verde Ayamonte
Compromiso de calidad turística

Diseño web conectadosmarketing.com

Diseño web conectadosmarketing.com